bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Miejskie Przedszkole w Dynowie w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1.  wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Przedszkola,
  2. udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w sekretariacie Przedszkola

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Iwona Baran
Publikacja dnia: 04.10.2013
Podpisał: Iwona Baran
Dokument z dnia: 04.10.2013
Dokument oglądany razy: 3 028